Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kurs-/kompetansebevis på alle våre kurs. Deltakelse registreres alltid inn i egen database og vi har sammarbeidsavtaler med SFS og NBF som sikrer registrering av sertifisert- og dokumentert opplæring, samt varme arbeider i landsdekkende kompetanseregistre.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
Lean Teamlederskolen, 3 dager 30-31/5 og 1/6 Avviklet
Grunnopplæring for Industrivernet, 3 dager 1-3 juni Avviklet
Røykdykkerkurs, 3 dager 8-10 juni Avviklet
Røykdykkerøvelse, 1 dag 13 og 20 juni Avviklet
Gassøvelse, 5 timer 14 og 21 juni Avviklet
Fallsikring etter NS 9610, 1 dag 17. juni Avviklet
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, 5 dager 20 - 24 juni Pågår
Sikker bruk av personløfter, 2 dager 29 - 30 juni Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 28. juni Ledige plasser
Slokkeøvelse Varme Arbeider, 1 time 8. august Ledige plasser
G4 traverskran, M 1.1, 2.3, 2.7, 5 dager 8. til 12. aug. Fulltegnet
G4 innføring i praktisk bruk, 1 dag, modul 3.7 15., 16. og 19/8 Fulltegnet
Fallsikring etter NS 9610, modul 1, 1 dag 17. aug. Noen ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag, sertifisering 18. aug. Noen ledige plasser
Truckførerkurs, kompl. alle moduler, 5 dager 22-26 aug. Fulltegnet
35 timer etterutdanning YSK, 5 dager 29/8 - 2/9 Noen ledige plasser
Forsterket brannverm, 12 timer 5 - 6 sept. Forespør om ledige plasser
Maskinfører, modul 1.1, og 2.1, 4 dager 12 - 15 sept. Ledige plasser
Maskinfører, innf. i praktisk bruk, M 3.1, 1 dag 16. sept. Ledige plasser
35 timer etterutdanning YSK, 5 dager 19 - 23 sept. Ledige plasser
Truckfører, komp. kurs T1, T2 og T4, 5 dager 26 - 30 sept. Ledige plasser
     

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):

År: Evaluering:
2014 4,71
2015 4,77
2016 4,79
2017 4,83
2018 4,83
2019 4,85
2020 4,81
2021 4,81

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.