Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kursbevis og samlet dokumentasjon til bestiller på alle kurs. Vi registrerer i tilegg alt i vår kursdatabase, for å kunne fremskaffe dokumentasjon i ettertid. Dette er selvsagt inkludert i kursavgiften.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
24 timer Grunnopplæring for Industrivernet 5-7 januar Fulltegnet
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 11-15 januar Fullt, venteliste
Røykdykkerøvelse, 1 dag 18. januar Bedriftsinternt
24 timer Grunnopplæring for Industrivernet 19-21 januar Bedriftsinternt
Varme arbeider, 1 dag 25. januar Fulltegnet
Varme arbeider, 1 dag 26. januar Få ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 27. januar Få ledige plasser
Grunnkurs i Innsatsledelse, 2 dager praksis 27-28 januar Ledige plasser
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 1-5 februar Noen ledige plasser
24 timer Grunnopplæring for Industrivernet 3-5 februar Få ledige plasser
Fallsikring, 1 dag 8. februar Ledige plasser
24 timer Røykdykkerkurs for Industrivernet 10-12 februar Få ledige plasser
Maskinfører, modulene 1.1 og 2.1 15-18 februar Ledige plasser
Maskinfører, modul 3.1, innføring i praktisk bruk 19. februar Ledige plasser
Grønn kompetanse, 4 dager teori og praksis 15-18 februar Fulltegnet
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 22-26 februar Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 26. februar Ledige plasser
Truckfører T1, T2 og T4, 5 dager 8-12 mars Noen ledige plasser
24 timer Røykdykkerkurs for Industrivernet 9-11 mars Få ledige plasser
ADR Grunnkurs m/tank + kl. 1 sprengstoff, helgekurs 12-14 mars Ledige plasser
     
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 22-26 mars Ledige plasser
     
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 22-26 mars Ledige plasser
     
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 10-12+20-21 mai Ledige plasser
     
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 14-18 juni Ledige plasser
     

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):

År: Evaluering:
2014 4,71
2015 4,77
2016 4,79
2017 4,83
2018 4,83
2019 4,85

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.