Forsiden / Tjenester / Trykkprøving av trykkflasker / Trykkprøving av andre trykkflasker

Trykkprøving av andre trykkflasker

Alle flasker opp til 50 l. skal, ihhht. arbeidstilsynets forskrift 441 kontrolleres og flaskene må vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Dette gjelder også CO2 flasker i slokkeanlegg, luftflasker i redningsrom, selvreddere etc.
Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. MIP Sikkerhetssenter er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr til dette.
Pris flasker inntil 20 liter: 420.- + mva.
Pris flasker 20-50 liter: 1480.- + mva.
Luftfylling inngår i prisen