Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kurs-/kompetansebevis på alle våre kurs. Deltakelse registreres alltid inn i egen database og vi har sammarbeidsavtaler med SFS og NBF som sikrer registrering av sertifisert- og dokumentert opplæring, samt varme arbeider i landsdekkende kompetanseregistre.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
Varme Arbeider, 1 dag 7. juli Avviklet etter plan
G11, stropp og anhuk, 3 dager 9-11 aug. Avviklet etter plan
G4 traverskranfører teori, 5 dager 9-13 aug. Avviklet etter plan
Fallsikring etter NS9610:2020, 1 dag 16. august Avviklet etter plan
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK 16-20 aug. Avviklet etter plan
G4, M3.7 innføring i praktisk bruk, 1 dag 18. august Avviklet etter plan
G4, M3.7 innføring i praktisk bruk, 1 dag 19. august Avviklet etter plan
Varme arbeider, 1 dag 20. august Avviklet etter plan
Truckfører T1, T2 og T4, 5 dager 23-27 aug. Avviklet etter plan
Grunnoppl. for Industrivernet, 3 dager 1-3 sept. Avviklet etter plan
Røykdykkerkurs for Industrivernet, 3 dager 8-10 sept. Avviklet etter plan
Maskinfører teori M1.1 og M 2.1, 4 dager 13-16. sept. Avviklet etter plan
Fallsikring etter NS9610:2020, 1 dag 17. sept. Avviklet etter plan
Maskinfører innføring i praktisk bruk, M 3.1, 1 dag 17. sept. Avviklet etter plan
Maskinfører innføring i praktisk bruk, M 3.1, 1 dag 21. sept. Avviklet etter plan
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK 20-24 sept. Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 27. sept. Noen ledige plasser
G4 Traverskran, M1.1, 2.3 og 2.7, 5 dager 27/9-1/10 Fulltegnet
Fallsikring etter NS 9610, modul 1, 1 dag 30. sept. Noen ledige plasser
Fallsikring etter NS 9610, modul 2, 1 dag 1. okt Noen ledige plasser
ADR Grunnkurs m/tank og eventuelt kl. 1 og 7 1-3 okt. Noen ledige plasser
G4 Traverskran, modul 3.7, 1 dag 4. okt. Fulltegnet
G4 Traverskran, modul 3.7, 1 dag 6. okt. Fulltegnet
Lean teamleder, internkurs 3 dager 4-6 okt. --------------------------
Personløfter teori og praksis, 2 dager 7-8 okt. Noen ledige plasser
Truckførerkurs T1, T2 og T4, 5 dager 11-15 okt. Noen ledige plasser
Fallsikring etter NS 9610, modul 1, 1 dag 13. okt. Noen ledige plasser
Fallsikring etter NS 9610, modul 2, 1 dag 14. okt. Noen ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK 18-22 okt. Reserveplasser
Varme arbeider, 1 dag 25. okt Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK 15-20 nov. Få ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 29. nov. Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK 13-17 des. Ledige plasser

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):

År: Evaluering:
2014 4,71
2015 4,77
2016 4,79
2017 4,83
2018 4,83
2019 4,85
2020 4,81

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.