Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kursbevis og samlet dokumentasjon til bestiller på alle kurs. Vi registrerer i tilegg alt i vår kursdatabase, for å kunne fremskaffe dokumentasjon i ettertid. Dette er selvsagt inkludert i kursavgiften.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
Fallsikring AML/OLF 113, 1 dag 6/1 Ledige plasser
Personløfter, sikker bruk, 2 dager 15-16/1 Noen ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 20/1-24/1 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 23/1 Ledige plasser
Maskinførerkurs, modul 1.1 og 2.1, 4 dager 27-30/1 Noen ledige plasser
Maskinfører, modul 3.1, innføring i praktisk bruk, 1 dag 31/1, 3/2 og 5/2 Noen ledige plasser
Fallsikring AML/OLF 113, 1 dag 3/2-20 Ledige plasser
Truckførerkurs T1, T2 og T4, 5 dager 10-14/2 Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 17/2-21/2 Fulltegnet
Varme arbeider, 1 dag 26/2 Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 16/3-20/3 Noen ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 23/3-27/3 Ledige plasser
ADR Grunnkurs m/tank og kl. 1, helgekurs 20-22/3 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 25/3 Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 20/4-24/4 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 29/4 Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 11/5-15/5 Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 15/6-19/6 Ledige plasser
     

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):

År: Evaluering:
2014 4,71
2015 4,77
2016 4,79
2017 4,83
2018 4,83
2019 4,85

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.