Forsiden / Kurs / Brannvern i bygg / Brannvernlederkurs, 1 dag

Brannvernlederkurs, 1 dag

Innledning
Forskrift om brannforebygging stiller krav til eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann. Både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer godt for alle med ansvar/roller innenfor det brannforebyggende arbeidet.

Kurset skal sette deltakeren i stand til å fungere som brannvernkontakt/brannvernleder i et objekt. Deltakeren skal få opplæring i brannvern, slokkemidlers egenskaper, branforebyggende arbeid, lover og forskrifter og utarbeidelse av brannverndokumentasjon. Deltakeren får utdelt elektronisk mal for branndokumentasjon som akn benyttes i alle typer objekt. Det avholdes også en praktisk slokkeøvelse.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Pris kr. 2300.- pr. deltaker.

Inkludert i kursavgiften er lunsj, kaffe og kompendier/underlag.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot eiere av bygg, HMS-ansvarlige, verneombud, brannvernkontakter/brannvernledere samt personell og ledere som har fått roller i det forebyggende brannvernarbeidet. Både på eier- og brukersiden.

Målsetting

Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kravene til brannforebygging i sitt brannobjekt til å kunne etablere nødvendige rutiner som tilfredsstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter. For personell som har ansvar for å utarbeide egen brannverndokumentasjon, så passer kurset utmerket i kombinasjon med 1 dag "Innføring i risikoanalyse"

Kursinnhold

  • Krav til eier
  • Krav til bruker
  • Brannvernleders oppgaver
  • Enkel brannteori
  • Tekniske og organisatoriske tiltak
  • Aktive og passive tiltak
  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging av dokumentasjon
  • Skjema og sjekklister
  • Slokkeøvelse

Dokumentasjon
Etter endt kurs utstedes kursbevis til deltakerne.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator