Forsiden / Kurs / Fallsikring, dokumentert opplæring, 1 dag

Fallsikring, dokumentert opplæring, 1 dag

Pris kr. 1800.-

Avgift til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS), kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

 

Innledning

Kurset ivaretar kravene i OLF 113, AML §§ 2.1.1 og 4.1.1, Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, §§ 46A5, 47 og 48, Stillasforskriften, § 22, Internkontrollforskriften, § 5, pkt. 6 og Forskr. 524, § 8; krav til bruk av PVU. Kurset skal forebygge ulykker ved arbeid i høyden.

 

Generelt

Kurset skal forebygge ulykker ved arbeid i høyden.

 

Målgruppe

Personer med behov for å benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid.

 

Målsetting

Målsettingen er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, en innføring i lover og regler og anbefalt sikker praksis. Videre gjennomgås utstyrets oppbygging, egenskaper, bruksområder og krav til vedlikehold og kontroll.

 

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs sendes dokumentasjonen til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS) som utsteder Kompetansebevis.

Kursinnhold

-Lover og forskrifter

-Prosedyrer og sikker jobb analyse

-Vedlikehold og krav til kontroll

-Bruksegenskaper og -områder

-Gjennomgang av utstyr

-Demonstrasjon av redningsteknikker

-Praktiske øvelser i bruk av utstyret