Forsiden / Kurs / Fallsikring, dokumentert opplæring etter NS 9610 modul 1, 1 dag

Fallsikring, dokumentert opplæring etter NS 9610 modul 1, 1 dag

Pris kr. 1900.-

Avgift til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS), kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

 

Innledning

Kurset ivaretar kravene i NS EN 9610:2020, OLF 113, AML §§ 2.1.1 og 4.1.1, Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, §§ 46A5, 47 og 48, Stillasforskriften, § 22, Internkontrollforskriften, § 5, pkt. 6 og Forskr. 524, § 8; krav til bruk av PVU. Kurset skal forebygge ulykker ved arbeid i høyden.

 

Generelt

Kurset skal forebygge ulykker ved arbeid i høyden.

 

Målgruppe

Personer med behov for å benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid.

 

Målsetting

Målsettingen er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, en innføring i lover og regler og anbefalt sikker praksis. Videre gjennomgås utstyrets oppbygging, egenskaper, bruksområder og krav til vedlikehold og kontroll.

 

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs sendes dokumentasjonen til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS) som utsteder Kompetansebevis.

 

Innhold og informasjon om kurset:

 

Kurset gjennomføres i henhold til NS9610:2020 og er tilpasset personell som ikke har krav til redning av annet personell. For personell uten krav til redningskompetanse er maksimalt intervall for re-trening 4 år. Kurset gir en enkel og lettfattelig gjennomgang av lover og regler, anbefalt praksis for sikker bruk av fallsikringsutstyr i forskjellige arbeidssituasjoner og daglig vedlikehold/kontroll. Videre blir det gjennomgått ulike teknikker for redning, krav til festepunkter og krav til årlig kontroll. Utarbeidelse av sikker jobbanalyse (SJA) og beredskapsplaner blir også gjennomgått. I den praktiske delen skal deltakerne utarbeide en SJA og dermed også en beredskapsplan, samt øve med bruk av fallsikringsutstyr. Utstyr som gjennomgås:

· kroppssele (NS-EN 361);

· sittesele (NS-EN 813);

· fangline og falldemper (NS-EN 355);

· støttestropp (NS-EN 358);

· permanente vertikale systemer (NS-EN 353-1);

· midlertidige vertikale systemer (NS-EN 353-2);

· støtte- og posisjoneringssystemer (NS-EN 358, NS-EN 1891 og NS-EN 12841, klasse A og C);

· heisesystemer brukt til posisjonering (NS-EN 1496);

· fallblokk (NS-EN 360);

· fallblokk (NS-EN 360, NS-EN 1496) med nødsveiv;

· midlertidige forankringsanordninger (NS-EN 795);

· midlertidige horisontale forankringsanordninger (NS-EN 795);

· midlertidige forankringsanordninger (trefot og andre stativer) (NS-EN 795);

· permanente forankringsanordninger;

· forankringspunkter i struktur;

· forankringspunkter i stillas;

· bruk av tautaljer til låring og heising;

· avlastningsstropp;

· koblingstykker;

· stolpesko;

· kontroll av stolper