Forsiden / Kurs / Generelle kurs / 1 dag førstehjelpskurs

1 dag førstehjelpskurs

Innledning
Arbeidsmiljøloven sier at på alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen.
Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1 – 1 1/2 års mellomrom. Det er bedriften/foretaket som skal vurdere hvilket antall som er passende.
Dette kurset tilfredstiller arbeidsmiljølovens krav til førstehjelpere på en arbeidsplass. Det gir en grundig innføring i førstehjelp, og har spesiell fokus på de situasjoner som krever innsats i en akkuttfase og behandling til profesjonell hjelp ankommer.
Pris kr. 1200.-

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot personell i bedrifter som har som oppgave å yte førstehjelp i en akuttfase.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap og ferdigheter til å ta på seg oppgaver i bedriftens førstehjelpsteam. Han skal føle seg så trygg og sikker på sine ferdigheter at han skal være en ressurs i en ulykke/akuttsykdomshendelse ved bedriften.
Kursinnhold

  • Opptreden på skadestedet
  • Hjerte- og lungeredning
  • Akuttsykdommer
  • Blødninger
  • Brann- og elskader
  • Sirkulasjonssvikt
  • Demonstrasjoner og praktiske øvelser
  • Hodeskader

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator