Forsiden / Kurs / Generelle kurs / 2 timer bruk av håndslokkere

2 timer bruk av håndslokkere

Innledning
Kan du håndtere en håndslokker, og vet du hvordan den virker? Alle har en brannslokker hjemme, men veldig mange kan ikke bruke den. Brannvernloven og internkontrollforskriften stiller i tillegg krav til bedrifter og foretak om opplæring i brannvern. Ved et branntilløp er det for sent å lære seg det.
På dette 2 timers kurset får du forsøke å bruke forskjellige typer slokkere, slik at du er godt rustet til å kunne benytte en håndslokker i et branntilfelle. Du får en enkel innføring i brannvern og de aktuelle slokkemidlers egenskaper og begrensninger.
Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, og tilfredstiller i de fleste tilfeller brannforskriftens krav til opplæring (FOBTOT §3.3)
Kurset kan kjøres både ved kurssenteret og ute i den enkelte bedrift/foretak.
Pris deltaker åpne kurs: 800.- (Grupper kan avtale en samlet pris)

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot alle som skal kunne håndtere en håndslokker ved et branntilløp.
Målsetting
Gi deltakeren innsikt i hvordan en brann oppstår og hvordan man forebygger brann. Deltakeren skal også etter endt kurs kjenne til hvordan en håndslokker fungerer og føle seg trygg i bruken av den.
Kursinnhold

  • Motivasjon
  • Hvordan oppstår brann
  • Brannforebyggende arbeid
  • Grunnleggende brannteori
  • Praktisk slokkeøvelse

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

Slokkeøvelse

Det er viktig å kunne håndtere slokkeren riktig.