Forsiden / Kurs / Generelle kurs / Brannvern/ Rømningsøvelser i egen bedrift

Brannvern/ Rømningsøvelser i egen bedrift

Innledning

Brannvernforskriften stiller klare krav til brannøvelser i bedriften. Disse øvelsene skal være basert på bedriftes risikomoment. Det stilles også krav til en viss form og kvalitet, og HMS skal alltid være vektlagt i gjennomføringen.
Vi kan gjennomføre øvelser i din bedrift. Vi har god erfaring på dette området, og kan som eksempel nevne evakueringsøvelser, redningsstabsøvelsr, katastrofeøvelser, sanitetsøvelser og røøykdykkerøvelser(kaldrøyk)
Pris: Prisen varierer etter type/lengde/ressursbruk, og avtales på forhånd.

Målgruppe
Alle bedrifter med behov for øvelse i sanitet, brann, evakuering, stabsarbeid, røykdykking etc.
Målsetting
Øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.
Innhold
Øvelseinnholdet utarbeides av kurssenteret og forhåndsgodkjennes av bestiller for å sikre relevant trening.
Dokumentasjon
Etter endt kurs får bedriften en skriftlig dokumentasjon og evaluering av øvelsen. Denne skal inngå i bedriftens internkontrollsystem og branndokumentasjon. 

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator