Forsiden / Kurs / Generelle kurs / Sikkerhetskurs for Mo Industripark

Sikkerhetskurs for Mo Industripark

Innledning
Hvis du skal besøke parken ofte eller jobbe fast her, kreves det at du gjennomgår sikkerhetsopplæring. Det er også en forutsetning for å få permanent innkjøringstillatelse. MIP Sikkerhetssenter kjører disse kurs med jevne mellomrom. Her får du en av våre faste utrykningsvakter som instruktør. Kurset kan kjøres i de store prosessbedriftene. Kurset er en generell innføring til industriparken. Vær obs. på at flere bedrifter krever at du gjennomfører et internt kurs for å få adgang til de enkelte bedrifts lokaler. Kurset berører tema som gassnettet, trafikken, slagg- og skraptransport, varslingsrutiner og adgangskontroll.
Pris kr. 400.-

Målgruppe
Personell som besøker parken ofte, jobber fast i parken eller ønsker fast innkjøingstillatelse.
Målsetting
Kursdeltakeren skal få et godt innblikk i de, for de flestes del, uvante forhold i parken. Han skal kunne få tatt opp ting han er usikker på med instruktøren, for på denne måten å forsikre seg om at innholdet i kurset er forstått.
Kursinnhold

  • Trafikk og farlige forhold
  • Gassnettet
  • Slagg- og skraptransport
  • Varslingsrutiner
  • Adgangskontroll

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren tilsendt adgangskort. Deltakelsen blir registrert i vår base som dokumentasjon for ettertiden.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator