Forsiden / Kurs / Industrivernkurs / Forsterket førstehjelp(12 timer)

Forsterket førstehjelp(12 timer)

Innledning
Forsterket førstehjelp skal organiseres ved bedrifter der nød- eller ulykkessituasjoner kan medføre alvorlige personskader.
Kurset er en viderføring av førstehjelpskurset som inngår i grunnopplæringen. Det fokuserer på ulykker med flere skadde og organiseringen på skadestedet.
Pris kr. 2500.-

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet motindustrivernpersonell ved bedrifter der tileggstjenesten "Forsterket førstehjelp" er påkrevd ihht. forskriftens kapittel 3.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne virke på et skadested med flere skadde. Han skal ha kjennskap til organsieringen på skadestedet og til de roller og funksjoner til de enkelte.
Kursinnhold

  • Praktiske øvelser
  • Oppretting og arbeid på samleplass
  • Brann og etseskader
  • Krisereaksjoner og mental førstehjelp
  • Brudd og sårskader
  • Forgiftninger
  • Arbeid og opptreden på skadestedet

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator