Forsiden / Kurs / Kurs: Grønt Kompetansebevis

Kurs: Grønt Kompetansebevis

KURS I KONTROLL OG SERVICE AV HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER, KATEGORI GRØNN

Kurset retter seg mot personell som skal kontrollere og vedlikeholde brannslokkemateriell, går over 4 dager og inkluderer både teori og praksis.

Kursavgift: Kr. 11.000,-.

I tillegg kommer kostnader for kompendium (kr. 2.625.-) og kompetansebevis (kr. 2.250.-) fra Rådet for vedlikehold av håndslokkere (Rådet).

Opprettholdelse av kompetansebevis

Kompetansebevisene er gyldig i fem år, hvoretter det kan søkes om fornying for fem nye år. En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper. Ved søknad om fornying etter 5 år må dette dokumenteres. Ved annenhver fornying, dvs. hvert 10 år kreves ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve).

Resertifisering etter 10 år

Eksamensavgift: Kr. 2.900,-. Avgiften inkluderer gjennomføring av teoretisk og praktisk eksamen, samt registrering og innsending av nødvendig dokumentasjon til Rådet.

I tillegg kommer kostnader for kompendium (kr. 2.625.-) og kompetansebevis (kr. 2.250.-) fra Rådet for vedlikehold av håndslokkere (Rådet)

 

Kurset gir opplæring i vedlikehold av håndslokkere etter NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3. MIP Sikkerhetssenter er

godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell som kursarrangør og kurset leder til utstedelse av kompetansebevis.

Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan deltaker sende søknad om kompetansebevis til Rådet for vedlikehold av håndslokkere.

Søkeren må være fylt 18 år.

Kursets innhold:

 • Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk med krav til håndslokkere og brannslangetromler
 • Forskrift om brannforebygging (FOB)
 • Norsk Standard NS 3910 – vedlikehold av håndslokkere
 • NS EN 671-3 vedlikehold av brannslangetromler
 • Oppbygging og virkemåte av håndslokkere
 • Kontrollrutiner. Teoretisk og praktisk undervisning
 • Slokkeøvelser
 • Teoretisk og praktisk prøve