Forsiden / Kurs / Varme arbeider / Sertifisering varme arbeider

Sertifisering varme arbeider

Innledning
01.01.2001 ble det innført et krav fra Norsk Brannvern Forening og Forsikringsforbundet om at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider.Norsk Brannvernforenings side om varme arbeider

Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers brannforsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens faste ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære e.l. på tilfeldig arbeidsplass.
Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har en sertifiseringsordning mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene.
Dette sertifikatet har en holdbarhetstid på 5 år. Innen 5 år må sertifikatinnehaveren gjennomføre en re-sertifisering.
Pris kr. 1950.- (Inkl. kaffe, lunsj og sertifikatavgift til NBF).

Målgruppe
Alle som skal utføre varmt arbeid på et tilfeldig arbeidssted, og således har et sertifikatkrav på seg.
Målsetting
Kursdeltakeren skal bestå eksamen. Etter fullført kurs skal deltakerne også vite hvilket ansvar de har, hvilke faremomenter som foreligger ved varme arbeider og hvordan disse unngås, samt beherske div. slokkemidler og slokketeknikker.
Kursinnhold

  • Sertifiseringsordningen
  • Enkel brannteori
  • Slokkeøvelse
  • Regelverk, lover og forskrifter
  • Tiltak før, under og etter arbeid
  • Eksamen

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller. Kursdokumentasjonen sendes også til Norsk Brannvern Forening som utsteder sertifikat.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator