Forsiden / Tjenester / Risikoanalyser

Risikoanalyser

Grunnlaget for all tenking innen HMS bygger på risiko og sårbarhetsanalyser. En rekke myndgheter stiller også krav til at dette skal være gjennomført. Før vi kan starte med å sikre personell, miljø eller materielle verdier, må man vite hva som kan skje, og hvilke konskvenser det kan få. Arbeidet starter da med å gjennomføre en risiko eller sårbarhetsvurdering.

For mange er dette en vanskelig sak. Man leier gjerne inn et konsulentfirma som utarbeider en rapport som blir vanskelig å forstå og aldri får noe forhold til. Vi arbeider ikke på denne måten. Vi har et system der vi står som "prosjektledere" og ansvarlig for rapporten, men krever tett deltakelse fra bedriften/objektet underveis. Et lite og forholdsvis enkelt objekt skal generere en enkel analyse og rapport. Når man bare kan systemet og av erfaring vet hva man skal se etter, så er arbeidet ofte enkelt å delta i.

Vi bruker standarden NS 5814 Krav til risikoanalyser eller NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk som et utgangspunkt i arbeidet. Det viser seg ofte at man kan gjøre en god jobb uten å analysere alt ned i sine atomer. Igjen, et enkelt objekt skal generere en enkel analyse og rapport.