Forsiden / Tjenester / Trykkprøving av trykkflasker / Trykkprøving av dykkerflasker

Trykkprøving av dykkerflasker

Det stilles strenge krav til dykkerflasker. I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441( 441 ), § 2, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 2. år for flasker til bruk under vann, inklusive vestflasker. Den første kontroll og vanntrykksprøve kan imidlertid tas 3 år etter fabrikasjonsmerking.
Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. MIP Sikkerhetssenter er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr til dette.
PRIS inkl. luftfylling: 420.- + mva.