Forsiden / Tjenester / Trykkprøving av trykkflasker / Trykkprøving av røykdykkerflasker

Trykkprøving av røykdykkerflasker

Røykdykkerflasker, stål

Trykkprøving av røykdykkerflasker i stål.
I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441( 441 ), § 2 B, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år.
Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. MIP Sikkerhetssenter er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr til dette.
PRIS inkl. luftfylling: 420.- + mva.

Røykdykkerflasker, kompositt

Trykkprøving av røykdykkerflasker i kompositt materiale.
I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441( 441 ), § 2 B, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år.
Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. MIP Sikkerhetssenter er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr til dette.
PRIS inkl. luftfylling: 420.- + mva.